Oferta

Nasza firma powstała w 1991r. Od początku istnienia jej celem jest świadczenie usług najwyższej jakości. Firma “ELKOM” specjalizuje się w wykonywaniu projektów oraz robót elektrycznych w zakresie niskiego i średniego napięcia. W szczególności:

 • sieci SN i nn kablowe (kable, złącza, mufy, szafki pomiarowe)
  • projektowanie i uzyskiwanie pozwoleń prawnych dotyczących budowy linii przesyłowych i dystrybucyjnych
  • kompletowanie i dostawa materiałów
  • projektowanie i budowa linii kablowych SN i nn
  • testy pomontażowe i przekazywanie do eksploatacji
  • modernizacja linii kablowych SN i nn
  • prace kontrolno – pomiarowe
  • sporządzanie dokumentacji
  • układanie ziemnych kabli światłowodowych i kanalizacji światłowodowej
 • sieci SN i nn napowietrzne
  • projektowanie i uzyskiwanie pozwoleń prawnych dotyczących budowy linii przesyłowych i dystrybucyjnych
  • kompletowanie i dostawa materiałów
  • projektowanie i budowa linii napowietrznych SN i nn
  • testy pomontażowe i przekazywanie do eksploatacji
  • modernizacja linii napowietrznych SN i nn
  • projektowanie i montaż traktów światłowodowych na liniach elektroenergetycznych
  • uliczne instalacje oświetleniowe
  • prace kontrolno – pomiarowe
  • sporządzanie dokumentacji
 • stacje transformatorowe
  • opracowanie dokumentacji technicznej, organizacyjnej i prawnej oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń
  • kompletowanie i dostawa urządzeń
  • projektowanie i budowa stacji słupowych, kontenerowych oraz wnętrzowych stacji SN i nn
  • testy pomontażowe, przekazywanie do eksploatacji i rozruch
  • naprawy, w tym doraźne i interwencyjne
  • modernizacja stacji i rozdzielni elektroenergetycznych
  • automatyka oraz systemy sterowania i nadzoru stacji
  • prace kontrolno – pomiarowe i rozruchowe
 • instalacje wewnętrzne
  • Instalacje zasilające i rozdziału mocy
  • Systemy zasilania rezerwowego oraz montaż agregatów prądotwórczych
  • Szynoprzewody
  • Układy SZR
  • instalacje oświetleniowe
  • instalacje odgromowe
  • instalacje gniazd wtykowych
  • instalacje teletechniczne
 • oświetlenie dróg i wszelkich terenów
  • projektowanie i uzyskiwanie pozwoleń prawnych dotyczących budowy sieci oświetleniowej
  • kompletowanie i dostawa materiałów
  • projektowanie i budowa sieci oświetleniowej
  • testy pomontażowe i przekazywanie do eksploatacji
  • prace kontrolno – pomiarowe
  • sporządzanie dokumentacji
 • badania i pomiary
  • pomiary ochronne
  • pomiary SWZ
  • pomiary funkcjonalne instalacji elektrycznych
  • pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów
  • pomiary stanu instalacji odgromowych
  • pomiary rezystancji uziemień
  • pomiary rezystywności gruntu
  • pomiary oświetlenia
  • pomiary ciągłości PE i małych rezystancji
  • pomiary elektroenergetyczne
  • pomiary rezystancji izolacji ścian i podłóg
  • pomiary okresowe
  • ustalanie kolejności wirowania faz
 • doradztwo i nadzór nad inwestycjami
  • Dzięki nam każda inwestycja będzie łatwa do zrealizowania!